REKLAMACJE

REGULAMIN REKLAMACJI

Niniejszy Regulamin określa warunki gwarancji, procedurę reklamacyjną oraz zasady zwrotu materiałów eksploatacyjnych do drukarek marki Inkdigo oraz innych produktów.

1. WARUNKI GWARANCJI

 • Materiały eksploatacyjne marki Inkdigo oraz produkty Bulk objęte są dożywotnią gwarancją.
 • W przypadku nieuregulowanych terminowo należności reklamacje ulegają zawieszeniu do czasu uregulowania tych należności w całości.
 • Reklamacje rozpatrywane są w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego produktu z wyłączeniem produktów oryginalnych (obowiązują procedury producentów).

Jeśli z przyczyn niezależnych od E-Smart dotrzymanie terminu 10 dni roboczych nie jest możliwe zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu na rozliczenie reklamacji.

 • Gwarancja nie obejmuje:
  ➢ Produktów nie zakupionych w firmie E-Smart SA lub Smart Sp. Z o.o. Sp.K.
  ➢ Produktów, w których stwierdzono naruszenie plomb, usunięcie fabrycznych naklejek/etykiet, kodów identyfikacyjnych
  ➢ Produktów uszkodzonych mechanicznienieodpowiednio zabezpieczonych do transportu oraz nieprawidłowo instalowanych w urządzeniach drukujących
 • BRAK TOWARU W PACZCE, NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z DOKUMENTEM FAKTURY ORAZ USZKODZENIA TOWARU W TRANSPORCIE POWINNY BYĆ ZGŁASZANE DO 3 DNI ROBOCZYCH PO OTRZYMANIU PRZESYŁKI.
 • Odwołanie od decyzji negatywnej należy składać w formie pisemnej na adres mailowy: esmart.reklamacje@gmail.com w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

2. PROCEDURA ZGŁOSZENIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 • Wszystkie reklamacje powinny być zgłaszane drogą elektroniczną: system B2B (marka Inkdigo) lub e-mailem (WYŁĄCZNIE produkty Bulk).
  Kontakt do Działu Reklamacji: esmart.reklamacje@gmail.com
  Zgłoszenie telefoniczne nie jest traktowane jako zgłoszenie reklamacyjne.
  – Raz w miesiącu istnieje możliwość wysłania reklamacji na koszt E-SMART.
  Po otrzymaniu zgłoszenia przez system B2B lub mailem w ciągu 24h zostanie wysłany LIST PRZEWOZOWY, który należy wydrukować i dołączyć do przesyłki wraz FORMULARZEM REKLAMACJI.
  ➢ Istnieje możliwość częstszego zgłaszania reklamacji, ale należy wtedy dostarczyć reklamowane produkty do Działu Reklamacji E-Smart na własny koszt.
  ➢ Adres do wysyłki reklamacji: E-Smart SA Dział Reklamacji, l. Hutnicza 6 40-241 Katowice
 • W przypadku braku formularza reklamacji w paczce należy dosłać go w ciągu 48h w wersji elektronicznej na adres mailowy esmart.reklamacje@gmail.com.
 • W przeciwnym wypadku paczka zostanie zwrócona do nadawcy na jego koszt.
 • Koszt transportu w wysokości 15 zł netto zostanie zafakturowany. Faktura z terminem płatności 14 dni zostanie wysłana pocztą.
 • Wymiana reklamacji będzie dokonywana w następujący sposób:
  ➢ W ramach bezpłatnego odbioru raz w miesiącu – wymiana na koszt firmy E-SMART
  ➢ W ramach przesyłki nadanej na koszt klienta – tylko z zamówieniem
 • Produkty zgłoszone do reklamacji powinny być odpowiednio zabezpieczone, zapakowane w opakowania fabryczne lub zastępczew sposób wykluczający możliwość uszkodzenia na czas transportu oraz wątpliwość czy usterka powstała u użytkownikaczy w czasie transportu.
  ➢ Produkty, które nie zostały odpowiednio zabezpieczone i spowodowały uszkodzenie, np. zasypanie pozostałych produktów proszkiem z nieszczelnego tonera, bądź zalanie tuszem z nieszczelnego kartridża zostaną zwrócone wraz z całą zawartością paczki. Reklamacja zostanie w całości odrzucona. 
  Klientowi nie przysługuje możliwość powtórnego wysłania tejże paczki na koszt E-Smart SA.
 • Do reklamowanego produktu NALEŻY bezwzględnie dołączyć wydruk potwierdzający zgłoszoną wadę oraz wydruk stanu zużycia materiału eksploatacyjnego (o ile jest taka możliwość techniczna).
 • Uznane reklamacje są wymieniane 1:1. W przypadku braku możliwości wymiany zostanie wystawiona korekta. 
 • Nieuznane reklamacje zostaną odesłane wraz z wymienionymi produktami lub z najbliższym zamówieniem.
 • Jeśli zgłoszone reklamacje zostaną w całości rozpatrzone negatywnie zostaną odesłane kupującemu na jego koszt po uprzednim ustaleniu drogą elektroniczną.

3. ZWROTY

TOWAR ZWRACANY NIE MOŻE NOSIĆ ŻADNYCH ŚLADÓW INGERENCJI, UŻYTKOWANIA, OPAKOWANIE MUSI BYĆ W STANIE NIENARUSZONYM, BEZ DODATKOWYCH ETYKIET, NAKLEJEK, NAPISÓW.

Nie przyjmujemy zwrotów towarów sprowadzanych na zamówienie, produktów wyprzedażowych oraz produktów sprzedawanych w promocji.

Korekty za zwracany towar wystawiane będą w ciągu 10 dni roboczych.

Możliwe powody zwrotu:
➢ Pomyłka opiekuna handlowego
➢ Pomyłka magazynu
➢ Pomyłka klienta (TYLKO W WYPADKU WYRAŻENIA ZGODY PRZEZ OPIEKUNA HANDLOWEGO) 

 • Zwroty z powodu pomyłki opiekuna handlowego i pomyłki magazynu będą odbierane na koszt E-Smart SA. 
 • Oba przypadki należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie 3 dni do opiekuna handlowego.
 • Zwroty z tytułu pomyłki klienta (TYLKO W WYPADKU WYRAŻENIA ZGODY PRZEZ OPIEKUNA HANDLOWEGO) należy dostarczyć do Działu Reklamacji na swój koszt.
 • Adres do wysyłki zwrotu: E-Smart SA Dział Reklamacji, Ul. Hutnicza 6, 39-241 Katowice

Klient jest zobowiązany do każdego zwrotu dołączyć wypełniony formularz zwrotu.

W przypadku braku formularza reklamacji w paczce należy dosłać go w ciągu 48h w wersji elektronicznej na adres mailowy esmart.reklamacje@gmail.com. W przeciwnym wypadku paczka zostanie zwrócona do nadawcy na jego koszt. Koszt transportu
w wysokości 15 zł netto zostanie zafakturowany. Faktura z terminem płatności 14 dni zostanie wysłana pocztą.

CONTACT

E-SMART DIGITAL MEDIA S.A.

ul. Klonowa 32, 40-168 Katowice

a

NIP: 6272747957
KRS: 0000638726

Sales department

e-mail: zamowienia@inkdigo.pl

Michał Grzegorczyk
tel.: +48 730 330 620 nr. GG: 58296746

Małgorzata Gierałtowska
tel.: 535 392 206 nr. GG: 6399286

Dagmara Kuskowska
tel.: +48 730 020 994 GG: 58296771

Maria Mitka
tel.: 608 293 497 nr. GG: 60614977

Grzegorz Nawrocki
tel.: 533 636 954 nr. GG: 36277065

Public Tender

e-mail: w.oczko@inkdigo.pl
phone number / whatsapp:
+48 501 235 316
GG: 66041053